Om moskeen

Muslim Cultural Institute (MCI) blev først grundlagt i slutningen af 70′erne, da en gruppe pakistanske gæstearbejdere samledes for at etablere et sted, hvor de kunne bede og afholde forskellige arrangementer. Der var ikke så meget ved de første par steder, hvor MCI havde til huse, der mindede om en egentlig moske. Disse bestod hovedsageligt af en kælder og så en toværelses lejlighed, indtil MCI i 1983 flyttede til Vesterbrogade 107. Det nye sted på cirka 400 m2 tjente den lokale muslimske befolkning i en lang årrække, men heller ikke den var nok. Efter en periode med store anstrengelser for at samle penge var det således først i december 1998 at den moske, som i almindelig tale kaldes Amerikavej moskeen, blev etableret. Allerede dengang var den bemærkelsesværdig med sine i alt 3800 m2. Den store hal på 1000 m2 er et af de største bedelokaler i hele Danmark. Der medfølger en næsten lige så stor kælder, et område for kvinder på cirka 300 m2, og derudover godt med plads til vaske- og toiletfaciliteter, køkken, kontor, bibliotek og værelser for imamerne.

Ud over rummeligheden er moskeen, der også kaldes madani masjid, indvendigt en af de pæneste moskeer i landet. Stort set hele interiøret er lavet af fliser i en elegant tyrkisk stil, med en behagelig blå farve og smuk kalligrafisk kunst. Bedelokalet er endvidere besmykket med et tykt og behageligt gulvtæppe, der ligefrem inviterer de troende til at gå i knæfald for verdenernes Herre. Men det er ikke kun moskeens arkitektur, der gør den smuk. Igennem de sidste tre-fire år har moskeens aktiviteter set en positiv forandring. Væk er de dage, hvor arrangementer såvel som al undervisning udelukkende foregik på urdu. Nu er dansk tale blevet en fast del af ethvert større arrangement i moskeen, og desuden foregår stort set al islam-undervisning på dansk, med ugentlige lektioner for børn og unge i forskellige aldersgrupper.

Aktiviteterne i moskeen består blandt andet af udførelsen af de fem daglige bønner i forsamling, daglig undervisning i koranlæsning for drenge og piger under vejledning af kyndige koranrecitatorer (qurra’), samt forskellige islamiske arrangementer i forbindelse med højtider og mærkedage. Det gælder f.eks. fredagsbønnen, de to eid-bønner, tarawihbønnen, såvel som mulighed for at trække sig tilbage fra omverdenen i slutningen af ramadanen (i‘tikaf), og arrangementer i forbindelse med eksempelvis Profetens fødsel (Allahs fred og velsignelser være med ham) og andre historiske begivenheder. Formålet med disse arrangementer er i fællesskab at lovprise Allah, den ophøjede, for hans storslåede belønninger, at ihukomme Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser være med ham), og at styrke det muslimske folk i deres viden om og kærlighed til Allah og hans sendebud.

På grund af reglerne for visum, bliver imamerne her ikke i mere end 2-3 år. Derfor har moskeen haft en lang række imamer igennem tiden, hvoraf de seneste to var Mufti Sayyid Ghulam Mustafa Bukhari og Qari Muhammad Amir Khan, må Allah belønne dem for deres arbejde. På nuværende tidspunkt har moskeen to imamer, i skikkelse af Qari Akseer og den primære imam og lærd i moskeen, Imam Zahir.

Moskeen følger sunni islam (ahl al-sunna wa aljam‘a), og selvom mange af de regelmæssige besøgende er pakistanere, er moskeen med sine mange aktiviteter på dansk efterhånden blevet meget mere tilgængelig for muslimer med en anden etnisk baggrund.