Udgivelser

Surah Ya Sin – Dansk oversættelse
Beskrivelse
En ny dansk oversættelse af Surah Ya Sin i en tresproget udgave, sat op sammen med den arabiske Korantekst og den anerkendte urdu-oversættelse Kanz al-Iman af Mujaddid al-Islam Imam Ahmad Rida Khan al-Hanafi (Allah være ham Nådig).
Denne danske oversættelse af Surah Ya Sin er udarbejdet på baggrund af en metodisk tilgang der balancerer mellem hensynet til grammatikken og hensynet til meningen, med udgangspunkt i en lang række anerkendte klassiske værker inden for Koranfortolkning og forklaring (tafsir). Blandt de værker som oversættelsen er baseret på er eksempelvis Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Nasafi, Tafsir al-Jassas, Tafsir al-Jalalayn, Tafsir Tibyan al-Qur’an, Tafsir al-Darwaysh m.fl.
 
 
Fejring af Profetens fødselsdag (Allahs fred og velsignelser være med ham) i Islam
Beskrivelse
Det korte værk indeholder en samling af beviser for gyldigheden og tilladelsen til at fejre ‘Id milād al-Nabī (Allāhs fred og velsignelser være med ham), ud fra Koranen, Sunna samt citater fra nogle af de store og retskafne lærde fra de fire lovskoler. Derudover belyser værket også vigtigheden af denne praksis og dens betydning for de troendes kærlighed til Profeten Muhammad (Allāhs fred og velsignelser være med ham). Målet med udgivelsen har dels været at værket skulle være kortfattet og præcist, og dels at det skulle være tilgængeligt og letforståeligt. For at lette forståelsen af teksten for læseren er en ordliste (på seks sider) derfor blevet tilføjet bagerst.
 
 
Yassar-nal-Quran (Qaeda)
 
 
Tidstabel for bønnen